به راهنمای 118 خوش آمدید

لوازم مهندسي - لوازمات

تازه های لوازم مهندسي - لوازمات

فروش co2 آنالايزر

فروش co۲ آنالايزر

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
WBGT متر مدل TES1369ساخت کمپاني TESتايوان

WBGT متر مدل TES۱۳۶۹ساخت کمپاني TESتايوان

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
آناليزور رنگ تايواني

آناليزور رنگ تايواني

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
ترمو متر ديتا لاگر 8 كاناله و 4 کاناله

ترمو متر ديتا لاگر ۸ كاناله و ۴ کاناله

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
سولارپاورآنالايزر انرژي نوري مدل PROVA200

سولارپاورآنالايزر انرژي نوري مدل PROVA۲۰۰

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
سولار پاورمتر انرژي نوري Tes 1333 1333R

سولار پاورمتر انرژي نوري Tes ۱۳۳۳ ۱۳۳۳R

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
فروش انواع ترازياب اتوماتيك نيو

فروش انواع ترازياب اتوماتيك نيو

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
فروش انواع متر ليزري ديستومتر لايكا

فروش انواع متر ليزري ديستومتر لايكا

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
فلو سنج دبي سنج هوا وبادسنج مدل305 , AVM 07

فلو سنج دبي سنج هوا وبادسنج مدل۳۰۵ , AVM ۰۷

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
فروش نورسنج لو   متر Light Meter

فروش نورسنج لو متر Light Meter

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
پاور آنا لايزر كلمپي مدل TES  3600

پاور آنا لايزر كلمپي مدل TES ۳۶۰۰

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
ترمومترليزري دما سنج ليزري و انواع مختلف ترمومتر تايواني

ترمومترليزري دما سنج ليزري و انواع مختلف ترمومتر تايواني

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
صداسنج آناليزور دار sound analyzer

صداسنج آناليزور دار sound analyzer

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
فروش GPS Data logger جي پي اس ديتا لاگر

فروش GPS Data logger جي پي اس ديتا لاگر

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
پاورآنالايزر هارمونيك 3 فاز و تک فاز مدلPROVA 6830 6803  جديد

پاورآنالايزر هارمونيك ۳ فاز و تک فاز مدلPROVA ۶۸۳۰ ۶۸۰۳ جديد

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
فروش انواع جي پي اس دستي GPS

فروش انواع جي پي اس دستي GPS

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389
تستر عايق ميگر  مدل TES – 1604

تستر عايق ميگر مدل TES – ۱۶۰۴

تهران چهارشنبه, 06 بهمن 1389