به راهنمای 118 خوش آمدید
آگهی های ویژه

اخذ کارت بازرگانی

بنر
تازه های اخذ کارت بازرگانی - تجارت

نحوه اجرای چک از طریق ثبت

نحوه اجرای چک از طریق ثبت

چک کلمه ای فارسی است ، به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند، مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند مقررات چک در ایران، از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیب ... تهران ۲۸ ماه پیش

بنر