به راهنمای 118 خوش آمدید
آگهی های ویژه

خدمات پزشکی

بنر
تازه های خدمات پزشکی

کمد کپسول

کمد کپسول

تهران ۲۲ ساعت قبل
هود لامینار ( میکروبیولوژی ) کلاس 2 وتیپA

هود لامینار ( میکروبیولوژی ) کلاس ۲ وتیپA

تهران ۲۲ ساعت قبل
میز ترازو‎‎طرح سوئدی

میز ترازو‎‎طرح سوئدی

تهران ۲۲ ساعت قبل
هود پاتوبیولوژی

هود پاتوبیولوژی

تهران ۲۲ ساعت قبل
کمد کتابخانه

کمد کتابخانه

تهران ۲۲ ساعت قبل
کمد هرباریوم

کمد هرباریوم

تهران ۲۲ ساعت قبل
هود شیمیایی

هود شیمیایی

تهران ۲۲ ساعت قبل
میز ترازو   طرح آلمانی

میز ترازو طرح آلمانی

تهران ۲۲ ساعت قبل
فیلتر هپا

فیلتر هپا

تهران ۲۲ ساعت قبل
هود شیمی درمانی

هود شیمی درمانی

تهران ۲۲ ساعت قبل
کمد کلین روم (اتاق پاک)

کمد کلین روم (اتاق پاک)

تهران ۲۲ ساعت قبل
دندانسازی منطقه 4

دندانسازی منطقه ۴

تهران ۲ روز پیش
دندان سازی منطقه 4

دندان سازی منطقه ۴

تهران ۲ روز پیش
دندانسازی با بیمه

دندانسازی با بیمه

تهران ۲ روز پیش
دندان سازی ارزان

دندان سازی ارزان

تهران ۲ روز پیش
سینک آزمایشگاهی

سینک آزمایشگاهی

تهران ۲ روز پیش
سکوبندی آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

سکوبندی آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

تهران ۲ روز پیش

بنر